מקרקעין

  • עסקאות מכר/שכירות.
  • ייצוג בהתחדשות עירונית
  • ייצוג בקבוצות רכישה