דיני עבודה

  • ליווי מעסיקים בתחומים הנוגעים להעסקת עובדים
  • בניית הסכמי עבודה
  • מניעת הטרדה מינית
  • בניית הסכמי פרישה
  • ייצוג בבתי הדין לעבודה ובערכאות מנהליות
  • הסכמים קיבוציים